Eesti Ansamblite Andmebaasi funktsiooniks on akumuleerida informatsiooni Eestimaa pinnal või eestlastest muusikute kaasabil tegutsevate ansamblite ja üksikesinejate kohta. Informatsioonist kogutakse vaid kõige hädavajalikumat ja iseloomulikumat - koosseis, tegevusaastad, helilooming, kontaktinfo. Lisaks on ansamblile või esinejale eraldatud lehekülje osa, kuhu ta võib html-märgendite abiga sisustada oma pisikese kodulehekülje ekvivalendi või edastada lihtsalt ansamblit tutvustavat ja reklaamivat teksti. On loodud ka mehhanism, mille abil esinejad saavad üldsust teavitada oma eelseisvatest esinemistest.

EAAB tahab ühesõnaga olla (iseasi mil määral ta selle ülesandega ka toime tuleb) infoallikaks, kust on võimalik leida kõige hädapärasemat infot inimest huvitavate Eesti esinejate kohta.

Eesti Ansamblite Andmebaas on isetoimiv võrguresurss, andmete sisestamine ja pärastine uuendamine on täielikult usaldatud ansamblitele/esinejatele endile ning toimub webmasterist sõltumatult. Sellisena on EAAB ennekõike kollektiivlooming, mille näo eest vastutavad kõik, kes on pidanud vajalikuks siia endast jälg jätta. Webmaster, kelle roll piirdub sellise võimaluse käigushoidmisega, EAAB sisu eest loomulikult ei vastuta. Teatud kontroll lehekülgede üle siiski eksisteerib ja desinformeerivad ning sisuliselt mõttetud (niivõrd kui see on tuvastatav) andmebaasi kirjed saavad eemaldatud.

Vältimaks esineja kirje kustutamist peavad olema täidetud 3 tingimust ehk olema antud järgmised andmed

  1. Ansambli nimi, stiilimääratlus, residents ja tegevuse algaasta
  2. Vähemalt üks koosseisu liige
  3. Vähemalt üks kontaktaadress

Nn. miinimumandmete sisestamiseks on registreerimishetkest alates aega ei rohkem ega vähem kui 1 päev. Vastasel juhul kuulub kirje kustutamisele.

Üldiselt kehtib kirjutamata reegel, et ansambleid registreerivad muusikud või neile lähedased isikud. Samas on paljudelt lehtedelt äratuntav, et andmed on sisestatud kõrvalseisva isiku, kas siis fänni või muidu teadmistest pakatava inimese poolt. Kuigi sellist teguviisi ei saaks pidada päris õigeks, ei ole inimeste initsiatiivi siiani lämmatatud. Peamiseks eesmärgiks on siiski. Kindlasti läheb selliste lehtede hooldamisõigus üle konkreetsele ansamblile/esinejale kui volitatud isikud peaksid ühel päeval välja ilmuma ning ansamblite endi poolt hooldatav informatsioon siit juba iseenesest kuhugi ei kao.

Tasub kindlasti veel kord rõhutada, et kord juba andmebaasi viidud informatsiooni saab suuremas osas iseseisvalt modifitseerida, kui jätate meelde registreerimisel enda poolt sisestatud parooli. Seega, kui bändiinimesed tahavad käesoleva andmebaasi näol pakkuda huvilistele kõige õigemat ja värskemat informatsiooni, peavad nad eelkõige ise selle eest hea seisma. Reegel, et ansambel kannab ise hoolt oma olemasolu eest käesolevas andmebaasis on ühtlasi ainuke garantii, et siinolevad andmed on õiged ja värsked. Midagi paremat välja mõelda on raske. Elu näitab, et aktiivselt tegutsevad ansamblid ei jäta unarusse oma lehekülge andmebaasis. Teisest küljest võib oma siinse lehekülje unarusse jätmine osutada sellele, et andambli tegevus laiemas plaanis on takerdunud. Nende ridade kirjutamise ajal võib aegunud või puuduva informatsiooni põhjuseks olla muidugi ka regulaarse Interneti juurdepääsu mitteomamine, ent see probleem peaks lähiaastate jooksul leevenduma.

Käesoleva andmebaasi täisfunktsionaalsus on tagatud, kui kasutate järgmiseid browsereid:

Netscape Navigator 3.0 MS Internet Explorer 3.0

Mainitud browserite vanemate versioonidega (<3.0) andmebaasi kallale tulles ei tööta selle mõningad võimalused, te näete ja saate kasutada pisut kehvemat versiooni sellest, mis tegelikult olemas on. Teisest küljest saab siit suurema osa infot aga kätte isegi Lynxiga! Tasub vaid meelde jätta et kui sisestatud infost on mingi osa saladuslikul kombel haihtunud või näiteks otsingumehhanismid ei tööta täies ulatuses, siis on see üsna suure tõenäosusega põhjustatud teie poolt kasutatava brauseri vanast versiooninumbrist.

Resolutsiooni ja värvitaseme poolest peaksid optimaalsed olema 800*600 ja True (32-Bit) color (sellises rezhiimis on andmebaasi visuaalne osa disainitud).


[kola andmebaasis ringi] [otsi andmebaasist infot] [registreeri esineja] [muuda esineja informatsiooni] [kirjuta külalisteraamatusse] [teata tehnilistest vigadest andmebaasis] [andmebaasi üldinformatsioon]