ARVUTI- JA SÜSTEEMITEADUSE SUVEKOOL 2002

Teema 2002

Agendid, robotid ja interaktiivsus

Planeeritud sihtgrupp:

Eesti ja teiste maade ülikoolide doktorandid, magistrandid, õppejõud ja teadurid, kes õpivad ja/või töötavad arvutiteaduse, juhtimisteooria, matemaatika, mehhatroonika, multiagentide, robootika, süsteemiteaduse ja süsteemitehnika, tarkvaratehnika, tehisintellekti alal ja on huvitatud interdistsiplinaarse maailmamõistmise arendamisest.

Kooli eesmärk:

Arendada noorte hulgas interdistsiplinaarset mõtlemist ning ellusuhtumist ja anda selleks vajalikke lisateadmisi ning vaidlusvõimalusi. Kooli oodatakse praeguseid ja tulevasi spetsialiste teoreetilisest, empiirilisest ning rakenduslikust arvutiteadusest, mehhatroonikast, süsteemitehnikast, juhtimisteooriast, robootikast – selleks, et otsida ja leida tehissüsteemide erinevate valdkondade ühist osa ning vastastikku täiendavaid probleeme ja nende lahendusi.

Ajalooline taust ja kooli suunitluse põhjendamise katse.

Juba mitu aastat korraldatakse Eestis arvutiteaduse talvekooli. Talvekool on juba selgelt väljakujunenud sisu ja vormiga rahvusvaheliselt tuntuks saanud üritus, kus reeglina esinevad välismaa lektorid (tõeliselt elusad tegevteadlased). Talvekooli sisuks on olnud peamiselt arvutiteaduse matemaatilise suuna erinevate küsimuste arutamine, igas talvekoolis on kuulatud ning läbi arutatud ka doktorantide töid.

Arvutiteaduse suvekoolid toimusid Eestis sel ajal kui kohalik arvutiteadusalane elu liikus oma (loodetavasti esimese) maksimumi poole. Enn Tõugu eestvedamisel toimusid nad (vähemalt) kümme aastat järjest. Paus oli tingitud impeeriumi lagunemise põhjustatud muutuste perioodist.

Lisaks Eesti arvutiteaduse alase elu intensiivistamise vajadusele on meil suhteliselt hooletusse jäetud arvutiteaduse filosoofiline ja insenerilik suund. Matemaatiline suund on ilus, vajalik ja teaduslik, aga tema pikaajaline eelisarendus sedavõrd kiiresti muutuvas valdkonnas on raskesti põhjendatav pro ei pruugi olla piisav kasvava keerukusega praktiliste ülesannete lahendamiseks. Normaalne ühiskond vajab arvutiteaduse kõigi kolme suuna – teooria, inseneriteaduse ja tehissüsteemide filosoofia harmoonilist arengut.

Arvestades viimasel ajal maailma arvutiteaduses sagenenud “dissidentlikke” väljaastumisi, näiteks:

ei saa olla päris kindel arvutiteaduse evolutsioonilises arengus. Näitena sobiks vast väide, et interaktsioonimasinate probleemide kirjeldamiseks (ja analüüsiks) ei piisa esimest järku predikaatarvutuste vahenditest.

Regulaarsed suve- ja talvekoolid üheskoos peaksid nad andma noortele tasakaalustatuma maailmapildi, mis toetaks püsivalt iseseisva professionaalse mõtlemisvõime kujundamist.
 

                Asukoha kaart
 

Aadressid: Merik.Meriste@ut.ee või Leo.Motus@dcc.ttu.ee

           PROGRAMM

               PILDID on aadressil http://sylvia.ce.ut.ee/suvekool2002/
 

             Ettekanded:

               1. Leo Mõtus
                Agendid ja interaktiivsed arvutused - pehme sissejuhatus

               2.  Tõnis Kelder, Jüri Helekivi
             Kaartide arvuti- ja internetirakendused

             3. Raul Savimaa
            Modelling emerging behaviour of multifunctional non-profit organisations

               4. Merik Meriste
              Agendid ja interaktiivsed arvutused II

               5. Stanislav Vassiljev
             Terrorist behaviour in an Agent World

               6. Konstantin Skaburskas, Jüri Vedru, Jaanus Trolla, Olesja Makarova,
                    Sergei Maltsenko, Leo-Henn Humal
              Foucault' meetod kardiograafias

                7. Silver Keskküla
              Liikumise tabamine: ülevaade tehnoloogiast ja ühe kaameraga süsteemi prototüübi realisatsioon